Sa─čl─▒k ve formda olma

Osteoporozun Nedenleri Nelerdir?

Kemikleri dü┼čündü─čümüzde, kirli beyaz, sert, sert ve de─či┼čmeyen nesneleri dü┼čünüyoruz. Ancak kemiklerimiz çok canl─▒ ve dinamik bir dokud─▒r. Hareket etmemizi sa─člayan bedenlerimizin yap─▒s─▒n─▒ sa─člarlar.

Kemiklerimiz kaslar için ba─člant─▒ noktas─▒d─▒r, hayati organlar─▒ korur ve kalsiyum için bir hazne sa─člar. Kan─▒m─▒zda s─▒k─▒ bir ┼čekilde düzenlenen kalsiyum, hücresel hareketlerimizin ço─čunu kontrol eder. Bu kas hücrelerinin kas─▒lmas─▒n─▒ ve gev┼čemesini içerir.

Kemikler, deneyimledikleri streslere ve kanda az ya da çok kalsiyuma duyulan ihtiyaca cevap olarak sürekli olarak yeniden biçimlenirler. Osteoklastlar denilen hücreler, hormonal sinyallere yan─▒t olarak kemik alanlar─▒n─▒ k─▒rmaya ve osteoblastlar─▒n daha fazla kemik olu┼čturmas─▒na neden olur.

Kemik olu┼čumundan daha fazla kemik rezorpsiyonu oldu─čunda, osteoporoz olu┼čur. Osteoporoz, kemiklerin k─▒r─▒lgan hale geldi─či bir sa─čl─▒k bozuklu─čudur, bu nedenle osteoporozu olan ki┼čilerin k─▒r─▒k riski artmaktad─▒r.

Osteoporoz 50 ya┼č ve üstü kad─▒nlar─▒n yakla┼č─▒k% 25'ini etkileyen yayg─▒n bir durumdur. Neyse ki, kemiklerinizi ya┼čland─▒kça korumak için bugün atabilece─činiz ad─▒mlar var.

Osteoporozun Nedenleri Nelerdir?

Kemik yo─čunlu─ču 20'li ya┼člar─▒n sonunda veya 30'lar─▒n ba┼č─▒nda pikler ve ya┼čla birlikte azalmaya ba┼člar. Diyet, aktivite düzeyleri, sigara ve hormonlardan etkilenir, bu nedenle erken menopoz geçiren kad─▒nlar─▒n osteoporoz riski artmaktad─▒r.

Baz─▒ ilaçlar veya spesifik hormon ko┼čullar─▒ gibi osteoporozu da yaratabilecek di─čer daha nadir durumlar vard─▒r.

Nas─▒l Te┼čhis Ediyoruz?

Osteoporozu te┼čhis etmenin iki yolu vard─▒r. Birincisi, minimal bir travma k─▒r─▒─č─▒ içerir. Bir örnek ayakta yükseklikte bir dü┼čü┼čten bir k─▒r─▒lma olacakt─▒r. Di─čer yol kemik yo─čunlu─čunu ölçmek için taramakt─▒r.

Osteoporoz Neden Sadece Kemikler Hakk─▒nda De─čildir?

Son y─▒llarda osteoporozun kavramsalla┼čt─▒r─▒lmas─▒nda kas ve kemi─čin birbirine ba─čl─▒ bir birim oldu─čunu fark etmek için kayda de─čer bir de─či┼čim olmu┼čtur. Osteoporozun yayg─▒n oldu─čunu biliyoruz, ancak 60 ya┼č üstü kad─▒nlar─▒n yakla┼č─▒k% 30'unda sarkopeni denen bir hastal─▒k var.

Sarcopenia kas kütlesi ve fonksiyon kayb─▒d─▒r. 2016 y─▒l─▒nda, WHO bunu bir hastal─▒k olarak kabul etti. Osteosarkopeni olan kad─▒nlar, ya┼čam─▒ de─či┼čtiren dü┼čü┼čler ve k─▒r─▒lmalar için yüksek risk alt─▒ndad─▒r; bu, ba─č─▒ms─▒zl─▒kta ya┼čam─▒ de─či┼čtiren bir gerilemenin tetikleyicisi olabilir.

Kalsiyum Neden Yetmez?

Osteoporozun önlenmesi için kalsiyum takviyesi çal─▒┼čmalar─▒ hayal k─▒r─▒kl─▒─č─▒ yaratm─▒┼čt─▒r. Kemikler kalsiyumdan çok miktarda kuvvet alsalar da, birçok çal─▒┼čma osteoporozun önlenmesi için kalsiyum al─▒m─▒n─▒n yeterli olmad─▒─č─▒n─▒ göstermi┼čtir.

Bunun nedeni, kemiklerin günlük hayattan uyaranlara duyarl─▒, dinamik bir doku olmas─▒d─▒r. Yüksek kemik mukavemetini artt─▒rmak için uyaranlar olmadan, yüksek bir kalsiyum al─▒m─▒n─▒n daha güçlü kemik olu┼čumunu te┼čvik etme olas─▒l─▒─č─▒ yoktur.

Kemik Gücü Art─▒rmak için Ne Yapabilirsiniz?

Yak─▒n zamanda yap─▒lan bir çal─▒┼čma, a─č─▒rl─▒kla kuvvet antrenman─▒n─▒n, dü┼čük kemik kütlesi olan ya┼čl─▒ kad─▒nlarda kemik yo─čunlu─čunu iyile┼čtirebilece─čini göstermi┼čtir.

Bu çal─▒┼čmada, bir grup postmenopozal kad─▒n çal─▒┼čmaya dahil edildi ve bunlar─▒n yar─▒s─▒ dü┼čük yo─čunluklu egzersize, di─čer yar─▒s─▒ da gözetim a─č─▒rl─▒kl─▒ egzersizlere al─▒nd─▒.

A─č─▒rl─▒k e─čitimine atanan grup, kemik yo─čunlu─čunda bir art─▒┼ča sahipken dü┼čük yo─čunluklu grup, çal─▒┼čman─▒n sekiz ay─▒ boyunca gerçekte azalm─▒┼čt─▒r.

Yürümek yeterli de─čil

Ne yaz─▒k ki, tek ba┼č─▒na yürümenin kemik direncini artt─▒rmas─▒ olas─▒ de─čildir çünkü daha fazla kemik olu┼čumuna neden olmak için yeterli uyaran sa─člamaz.

Daha iyi alternatifler atl─▒yor, hatta sahada yürüyor. Bu fayday─▒ görmek için haftada en az üç kez seans ba┼č─▒na sadece 50 yük al─▒r.

Bu egzersizler kas gücüne de fayda sa─člayacak ve sarkopeni ve dü┼čme riskini azaltacakt─▒r. Ve e─čer dü┼čmezseniz, bir k─▒r─▒lma elde etmek çok daha zordur!

Her zaman oldu─ču gibi, egzersiz güvenli ve e─členceli olmal─▒d─▒r, bu nedenle bu tür egzersizleri yapmaya al─▒┼čk─▒n de─čilseniz, doktorunuza ba┼čvurmak her zaman iyidir. Osteoporozda bile, enerjik hayattan zevk alan çok say─▒da canl─▒ ve aktif kad─▒n var.

Düzenli aerobik egzersiz ve kuvvet antrenmanlar─▒ da dahil olmak üzere ko┼čulu al─▒p alamayaca─č─▒n─▒z, günümüzde refah─▒ art─▒rma çabas─▒yla mümkün oldu─ču kadar uzun süre canl─▒l─▒k sa─člaman─▒n ayr─▒lmaz bir parças─▒d─▒r.

Osteoporoz te┼čhisi kondu mu? Ya┼čam─▒n─▒zdaki canl─▒l─▒─č─▒ korumak ve 60'lar─▒n─▒zda esenli─či sa─člamak için ne gibi egzersizler yap─▒yorsunuz? Lütfen favorilerinizi a┼ča─č─▒daki yorumlarda payla┼č─▒n.

Kate Gregorevic bir geriatrist ve doktora aday─▒d─▒r. Ara┼čt─▒rma alanlar─▒ aras─▒nda k─▒r─▒lganl─▒k, sa─čl─▒kl─▒ ya┼članma ve hastal─▒k iyile┼čmesi yer almaktad─▒r. Altm─▒┼čl─▒ ve üstü kad─▒nlara özgü son kan─▒tlara dayal─▒ sa─čl─▒kl─▒ ya┼čam ipuçlar─▒n─▒ payla┼čmay─▒ çok seviyor. Kate'nin üç çocu─ču var ve yoga ile rahatl─▒yor. Www.elderhealthaustralia.com adresindeki web sitesini ziyaret edin

Schau das Video: Osteoporose Medikamente mit Bisphenol verursachen Kieferschwund