Ya┼čam tarz─▒

Eski Gelenekleri Canl─▒ Tutmak

Aile ve arkada┼člar─▒n─▒zla hangi gelenekleri kutlars─▒n─▒z? Gelenekler hayat─▒m─▒zda önemli bir yere sahiptir ve ya┼čland─▒kça onlara her zamankinden daha fazla de─čer veririm. Bu ay, onlarca y─▒ll─▒k gelene─če arkada┼člarla kat─▒ld─▒m ve bir aile üyesiyle yeni bir tane yaratt─▒m.

Eski Gelenekleri Canl─▒ Tutmak

─░ki arkada┼č ve ben ayn─▒ y─▒l─▒n ayn─▒ ay─▒nda do─čduk. Uzun y─▒llar boyunca, her ya┼č grubunu, ya┼čam─▒m─▒z─▒n hikayelerini payla┼čmak ve gelecek için planlar yapmak için birle┼čik bir do─čum günü kutlamas─▒ için bir araya geldik.

Baz─▒ y─▒llar, sadece üçümüz ö─čle yeme─či için bulu┼čtuk. Di─čer zamanlarda, kocalar─▒m─▒z─▒ özel bir do─čum günü yeme─čine dahil ettik.

Bir y─▒l bir suyolu turu yaparken bir yandan çarkl─▒ tekneyle ak┼čam yeme─či yiyerek kutlad─▒k. Birlikte kendi yeme─čimizi yapt─▒─č─▒m─▒z bir yemek dersi ald─▒─č─▒m─▒z y─▒l dü┼čkün bir an─▒.

Hediye ya da sadece do─čum günü kartlar─▒ m─▒ de─či┼čtirdi─čimizi ya da kartlar─▒n veya hediyelerin ev yap─▒m─▒ ya da ma─čaza sat─▒n al─▒n─▒p sat─▒lmad─▒─č─▒n─▒ hiç bir zaman önemsemeyiz. Birlikte geçirdi─čimiz zamanlar ve hediyeler hep ayn─▒ duyguyu ifade ediyor: ÔÇťArkada┼čl─▒─č─▒n─▒z─▒ besliyorum.ÔÇŁ

Bu basit y─▒ll─▒k toplant─▒, sab─▒rs─▒zl─▒kla bekledi─čimiz bir ┼čey. Bu gelene─če de─čer veriyoruz çünkü birbirimize de─čer veriyoruz. Gelene─čimiz, dostluk ba─člar─▒m─▒z─▒ güçlendirir ve dostlu─čumuzun gelece─če devam edece─či vaadini tutar.

Yeni Gelenekler Yaratmak

Yeni bir gelene─če ba┼člamak için asla geç de─čildir. Kentimiz her y─▒l ulusal olarak bilinen üç günlük bir sanat festivaline ev sahipli─či yapmaktad─▒r. Küçük toplulu─čumuz için büyük bir giri┼čim.

Sanat festivaline y─▒llard─▒r kat─▒lmaya devam ediyoruz. Çocuk aktivitelerimiz ve haftasonu ev i┼člerinde haftasonuna bir veya iki saat s─▒─čabilece─čimiz garip zamanlarda giderdik. Baz─▒ y─▒llar, aile sorumluluklar─▒ ve çal─▒┼čmalar─▒yla doludur, ne yaz─▒k ki, bunu tamamen özleyece─čiz.

Sanat festivaline kat─▒lmak her zaman yapmak istedi─čimiz bir ┼čeydir, ancak biz her zaman öncelik vermedik. Sonuç olarak, bir gelenek haline gelmek için yetersiz kalm─▒┼čt─▒r.

Bu sene, sanat festivali do─čum günümle çak─▒┼čt─▒─č─▒ndan, kocam kalmay─▒ planlad─▒. Sanat festivaline yürüme mesafesinde süslü yeni otelde bir oda rezervasyonu yapt─▒.

Gününü renkli tablolarla, metalden cama, kar─▒┼č─▒k medya kolajlar─▒na, bask─▒lara ve tak─▒lara ta┼čan birçok stantta gezerek geçirdik.

Standlar─▒ gezerken kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒m─▒z arkada┼člarla sohbet ettik. Günün sonunda otelin restoran verandas─▒, aç─▒k havada do─čum günü ak┼čam yeme─či ile ça─č─▒rd─▒. ┼×ahane bir tatl─▒dan sonra, sanat festivaline yapt─▒─č─▒m─▒z gezimizin etraf─▒nda bir mini tatil yaratman─▒n harika ve yeni bir gelenek olaca─č─▒na karar verdik.

S─▒kl─▒kla geli┼čigüzel zamanlama ve genellikle sanat festivaline çok k─▒sa bir ziyaretten ziyade, ziyaretlerimizi özel bir y─▒ll─▒k etkinlik haline getirebiliriz. Bunu bir gelenek haline getirerek, ikimizin de de─čer verdi─či bir etkinli─če kat─▒l─▒rken, birbirimizin ┼čirketlerinden zevk almak için zaman ay─▒raca─č─▒z.

Bu yeni gelene─či kurmak, ayn─▒ zamanda gelene─čin yarar─▒n─▒ ço─čaltarak toplumumuza sürekli kat─▒l─▒m─▒m─▒z─▒ sa─člar.

Ya┼čland─▒kça Geleneklerin Önemi

Ya┼čland─▒kça birçok ya┼čam de─či┼čikli─či gerçekle┼čir. ─░kametimizi emekli, küçültüyor ve hatta hareket ettiriyoruz. Ailemiz büyüyor. Arkada┼člar─▒m─▒z dört rüzgara yay─▒lmaya ba┼člar.

Bu dramatik ya da sübtil ya┼čam de─či┼čikliklerini deneyimledikçe, daha fazla f─▒rsat ve yak─▒nl─▒k için sab─▒rs─▒zlan─▒yoruz. Arkada┼čl─▒klar daha da önem kazan─▒yor.

Eski gelenekleri koruyarak ve yenilerini yaratarak, aileniz kadar arkada┼člarla ba─člant─▒da kalma yolunu da kurar─▒z.

Ait olma hissi

Zaman içinde uygulanan gelenekler, kendimizden daha büyük bir ┼čeye aidiyet duygusu yarat─▒r. Dini bayramlar, do─čum günleri ve y─▒ldönümleri etraf─▒nda aile kutlamalar─▒ hayat─▒m─▒zda öngörülebilirlik yarat─▒r.

Grup etkinliklerine kat─▒l─▒m düzenli olarak ayn─▒ tahmin edilebilirli─či yarat─▒r. Bizden ne beklendi─čini biliyoruz. Ailenin veya gruplar─▒m─▒z─▒n geleneksel kutlamalar─▒na kat─▒labilece─čimiz ve kat─▒lmam─▒z beklenen bir ┼čey oldu─čunda, ait oldu─čumuzu biliyoruz.

Kimlik Kayna─č─▒

Kimlik duygumuzu olu┼čturdu─čumuz derneklerden al─▒yoruz. Gelenekler, bir birey ve bir aile ya da ba┼čka bir grup aras─▒nda bir ba─člant─▒ noktas─▒ olu┼čturur.

Aziz Patrick Günü'nü kutlayarak ─░rlandal─▒ oldu─čumuz gerçe─čini tekrarl─▒yoruz. Her y─▒l toplumumuzun ÔÇťen plein airÔÇŁ boyas─▒na kat─▒larak bir sanatç─▒ olmakla özde┼čle┼čiyoruz. Kendimize bir bisiklet sürücüsü diyoruz, çünkü her pazar günü grup gezilerine kat─▒l─▒yoruz.

─░nsanlar─▒n Güçlü Ba─člar─▒

Çe┼čitli sosyal gruplar─▒m─▒za veya ailemizin faaliyetlerine daha s─▒k kat─▒ld─▒─č─▒m─▒zda, üyelerimizle olan ba─člar─▒m─▒z ne kadar güçlü olur. Di─čerleri de öngörülebilirlik için bize ba─čl─▒.

Ço─ču zaman, di─čerleri kat─▒lmaya kat─▒l─▒r çünkü kat─▒l─▒m─▒m─▒za güvenirler. Al─▒┼č─▒lmad─▒k bir ┼čekilde olmad─▒─č─▒m─▒zda, özlüyoruz. Ba┼čkalar─▒yla düzenli olarak etkile┼čimde bulunan ki┼čilerin daha uzun ya┼čamalar─▒ ve daha mutlu olmalar─▒ daha yayg─▒nd─▒r.

Konfor ve Güvenlik

Hayattan çok fazla yöne çekildik ve çektik. Ailemizde ve seçilmi┼č sosyal gruplarda rahatl─▒k ve güvenlik bulabiliriz.

Burada bilinir, kabul edilir ve de─čer verilir. Her etkile┼čim ile, a┼činal─▒k ve kolayl─▒k artar. Kendimizi rahat hissetti─čimizde kendimiz olabiliriz. Özgün olmak kendimiz mutlulu─čun bir göstergesidir.

Mutluluk

Mutluluk s─▒k s─▒k yazd─▒─č─▒m bir ┼čeydir. Benim için mutlu olmak ve mutlulu─ču yaymak önemlidir. ÔÇťMutlulu─čun sevece─či biri, yapacak bir ┼čey ve ileriye bakacak bir ┼čey oldu─čunuÔÇŁ söyleyebilirsiniz.

Ailemizin ve sosyal gruplar─▒m─▒z─▒n faaliyetlerine kat─▒lmak, bu mutluluk formülünün her üç unsurunu da tatmin eder.Kendimize aktif olarak katt─▒─č─▒m─▒z etkinliklere ve geleneklere kat─▒lmam─▒z bize sadece ÔÇťyapacak bir ┼čeyÔÇŁ de─čil, ayn─▒ zamanda insanlarla etkile┼čim ve hazine hat─▒ralar─▒ da verir.

Umut ve iyimser olmak için, ÔÇťileriye bakacak bir ┼čeyÔÇŁ e ihtiyac─▒m─▒z var. Aile geleneklerimiz ve sosyal gruplar─▒m─▒z, takvimimizde sevinçle beklemek için bize olaylar─▒ sunar.

Sevdi─činiz baz─▒ grup etkinlikleri nelerdir? En sevdi─čin aile gelenekleri nelerdir? Lütfen bunlar─▒ a┼ča─č─▒daki yorumlarda payla┼č─▒n.

Linda Barnby, kad─▒nlar─▒n hayatlar─▒n─▒ en iyi ┼čekilde geçirebilmeleri ve ya┼čam deneyimlerini zenginle┼čtirerek hayatlar─▒n─▒ zenginle┼čtirmelerine yard─▒mc─▒ olmak için pratik çözümler ve ilham veren bir site olan Hello Sweet Life'─▒ yönetiyor. Avukat ve gayrimenkul yat─▒r─▒mc─▒s─▒, çe┼čitli alanlarda bilgi sahibi, e─člendirmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Schau das Video: Lebendige Traditionen der Schweiz